Tietosuojaseloste

Evästeet

Käytämme evästeiden (cookie) ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa myös mainonnan ja palvelun sisällön kohdentamista varten sekä mm. tuotekehitystä ja palvelun parantamista varten. Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi selaimen sekä tiettyjä ko. selaimeen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä.

Käytämme myös evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa omaa ja valittujen kolmansien osapuolien toteuttamaa markkinointia palvelun ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä kohteita olet etsinyt tai mitä sivuja olet katsellut palvelussa. Nämä evästeet toimittaa usein luotettu kolmas taho.

Tällaisia evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla kerättyä tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Henkilötietolainsäädännön sallimin tavoin evästeiden ja muiden tekniikoiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin yhdistää käyttäjältä palvelun käyttämisen yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin, mutta voit muuttaa selaimesi asetuksia, mikäli et halua, että selainkäyttäytymisestäsi saatavaa tietoa hyödynnetään. Evästeiden käytön estäminen vaikuttaa siihen, että palvelun kaikkia toimintoja ei voida käyttää. Jos estät mainonnan kohdentamisen, sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole kiinnostusalueittesi mukaan valittua.

Postituslista, Tullikamari

Rekisterinpitäjä:
Tampereen Kulttuurikamari Oy
Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere
pakkahuone at tullikamari.net

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tampereen Kulttuurikamari Oy
Kimmo Viikari
Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere
pakkahuone at tullikamari.net

Rekisterin nimi:
Tullikamarin (Klubi ja Pakkahuone) tapahtumista kiinnostuneiden sähköpostirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Markkinointi, asiakassuhteen hoitaminen sekä sähköisten tietosisältöjen välitys niiden tilaajille.

Rekisterin tietosisältö:
Nimitiedot, sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Tietoja kerätään ainoastaan rekisterinpitäjän hallinnoimissa tiloissa tapahtuvasta toiminnasta tiedottamiseen. Postituslistan tiedot on kerätty ainoastaan www.tullikamari.net- sivuston kautta asiakkaiden itsensä ilmoittamina tai Tampereen Kulttuurikamari Oy:n tilaaminen tai toteuttamien kävijäkyselyjen tai arvontojen yhteydessä, jolloin suostumus postituslistalle liittymiseen on pyydetty.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Tiedot ovat ainoastaan rekisterinpitäjän omaisuutta.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalista aineistoa ei ole.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään.

Tilauksen peruutus ja suoramarkkinointikielto
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.